CardioHome
O nas Poradnie/usługi USG serca USG Doppler EKG Dla pacjenta Kontakt
Poradnie

Nasze poradnie specjalistyczne

Funkcjonujące w ramach Prywatnej Przychodni Kardiologicznej Cardio Home poradnie specjalistyczne zapewniają kompleksową opiekę dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Na zdrowie serca wpływ mają nie tylko czynniki związane z wiekiem czy genami, lecz także w dużej mierze nasz codzienny tryb życia. Każda poradnia specjalistyczna w Cardio Home daje dostęp do badań i metod terapeutycznych zaplanowanych z myślą o zdrowiu układu krążenia.

W Cardio Home na pacjentów czekają poradnie: kardiologiczna, elektrofizjologiczna i zaburzeń rytmu serca, kontroli stymulatorów i kardiowerterów, chorób naczyń, nefrologiczna, wad serca i nadciśnienia płucnego, fizjoterapeutyczna, żywienia. W ofercie zabiegowej m.in. EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, echo serca, próby wysiłkowe, USG Dopplera i inne.

Poradnia kardiologiczna
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z choroba wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca.
Poradnia elektrofizjologiczna i zaburzeń rytmu serca
Bartosz Ludwik, Mariusz Mazij
Specjaliści prowadzą tu diagnostykę zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodnictwa. Kwalifikują do zabiegów ablacji arytmii lub wszczepienia rozrusznika serca czy kardiowertera defibrylatora. Kierują na poszczególne zabiegi do leczenia szpitalnego.
Poradnia kontroli stymulatorów i kardiowerterów serca
Bartosz Ludwik, Michał Labus
Specjaliści w tej poradni kontrolują i programują wszczepione stymulatory serca i kardiowertery defibrylatory. Dodatkowo weryfikują i ustalają odpowiednie leczenie farmakologiczne dla każdego pacjenta, czego nie wykonuje się rutynowo w przyszpitalnych poradniach stymulatorowych.
Poradnia chorób naczyń
Paweł Socha
Specjaliści w tej poradni konsultują i diagnozują pacjentów z chorobami naczyń obwodowych - żył i tętnic kończyn dolnych i górnych oraz naczyń dogłowowych. Wykonują badania usg doppler naczyń. Kierują do leczenia szpitalnego oraz prowadzą kontrolę po zabiegach naczyniowych przeprowadzanych metodami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi.
Poradnia nefrologiczna
Andrzej Konieczny
Poradnia wad serca i nadciśnienia płucnego
Poradnia fizjoterapeutyczna
Arystofanes Bąk
Wiele dolegliwości kojarzonych przez pacjentów z sercem ma w rzeczywistości swoją przyczynę w układzie kostno-mięśniowym. W tej poradni, specjaliści fzjoterapii, zajmują się badaniem układ ruchu. W przypadku stwierdzenia schorzenia układu ruchu pacjenci kierowani są do odpowiedniego leczenia lub rehabilitacji.

Ponadto poradnia zajmuje się programowaniem wysiłku dla osób z chorobami układu krążenia, a także dla osób bez schorzeń sercowo naczyniowych, otyłych, chcących bezpiecznie zacząć uprawiać sport, zredukować masę ciała, czy poprawić swoją sprawność fizyczną.

Poradnia żywienia
Patrizia Polańska
„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością" –Hipokrates
Konsultacje dietetyczne są skierowane do wszystkich:
-    osób zdrowych, które chciałyby żyć zdrowo, zgodnie z zasadą profilaktyki zdrowotnej (zmiana stylu życia w celu uniknięcia chorób cywilizacyjnych)
-    kobiet w ciąży i karmiących
-    dzieci i młodzieży - zarówno dla niejadków jak i dla tych, o zbyt dużym apetycie
-    dorosłych i dzieci zdiagnozowanych, którzy chcieliby za pomocą indywidualnej diety wyeliminować objawy choroby i uniknąć powikłań, szczególnie dla osób leczących się na:
  • nadwagę i otyłość
  • choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca
  • choroby układu pokarmowego: choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki), stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa, nieswoiste zapalenia jelit: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego; zespół jelita drażliwego (IBS), nietolerancje i alergie pokarmowe, zaparcia, biegunki
  • choroby metaboliczne: cukrzyca typu 2
  • choroby nowotworowe: prewencja i wspomaganie żywieniowe podczas terapii
  • choroby neurodegeneracyjne: choroba Parkinsona, Alzheimera
  • choroby autoimmunologiczne: stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto, Gravesa-Basedowa, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), celiakia, cukrzyca typu I, łuszczyca
  • choroby nerek: ostra i przewlekła niewydolność nerek, kamice nerkowe
  • choroby układu oddechowego: przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma
  • choroby reumatyczne: osteoporoza i osteopenia, dna moczanowa
Zapewniamy wizytę w przyjaznej atmosferze, edukację w ramach dietoprofilaktyki i dietoterapii a przede wszystkim indywidualne podejście do osoby i jej problemów zdrowotnych.

Wykonywane usługi

Elektrokardiogram spoczynkowy (EKG)
Jedno z najstarszych i podstawowych badań nieinwazyjnych serca (historia sięga początków XIX wieku) polegające na rejestracji elektrycznych sygnałów pracy serca ze ściany klatki piersiowej. Bardzo dobre badanie do wykrywania zaburzeń rytmu i przewodzenia w mięśniu sercowym. Pozwala także identyfikować niedokrwienie serca i blizny pozawałowe oraz uwarunkowane genetycznie zaburzenia przewodzenia. Sugeruje nieprawidłowości morfologii serca (np. przerosty).
Elektrokardiogram spoczynkowy przedłużony
Pełny zapis ekg rejestrowany przez kilka-kilkanaście minut. Zwiększa szansę wykrycia arytmii, głównie skurczów dodatkowych, ew zaburzeń przewodzenia w sercu.
Próba wysiłkowa (EKG)
Badanie wykonywane na bieżni ruchomej, pozwala na analizę pracy układu krążenia podczas wysiłku. Analizie poddawany jest zapis ekg, ciśnienie tętnicze, objawy kliniczne zgłaszane przez pacjenta, a czasami też wysycenie krwi włośniczkowej tlenem (pulsoksymetria).
Ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter EKG)
Rejestracje zapisów od 24 godzin do 7 dni, zapisy 3 i 12 odprowadzeniowe. Jest to badanie polegające na przedłużonej rejestracji zapisów ekg podczas codziennej aktywności pacjenta. Zapisu dokonuje się na małych rejestratorach przenośnych mocowanych do paska lub na szyi pacjenta. Standardowo wykonywany jest zapis 3-odprowadzeniowy przez 24 godziny. Dużo więcej informacji dostarczają zapisy dłuższe i 12-odprowadzeniowe.
Rejestracja doraźna arytmii na urządzeniach przenośnych
Metoda rejestracji zaburzeń pracy serca występujących sporadycznie. Pacjent nosi przy sobie mały rejestrator przez dłuższy okres (tydzień-miesiąc) i w chwili pojawienia się arytmii samodzielnie dokonuje rejestracji zapisu ekg.
Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)
Całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego rejestrowany przez urządzenie przenośne. Pozwala na analizę zmienności ciśnienia tętniczego w ciągu doby. Podczas badania wykonywane są częste pomiary ciśnienia tętniczego poza otoczeniem medycznym eliminując tzw. nadciśnienie białego fartucha. Badanie pozwala na wykrywanie, a także ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.
Echokardiografia
Podstawowe badanie kardiologiczne, wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej umożliwiające obrazowanie serca za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz (" echo") powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu. Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) oraz naczyń wieńcowych.
Echokardiografia przezprzełykowa
Badanie echokardiograficzne wykonywane od strony przełyku (pacjent połyka sondę jak podczas gastroskopii). Badanie pozwala na dokładniejsze obrazowanie struktur serca
Echokardiografia obciążeniowa (STRESS ECHO)
Jest to badanie echokardiograficzne obciążeniowe, które łączy w sobie dwie metody diagnostyczne: elektrokardiografię wysiłkową (próby wysiłkowej EKG) i badanie echokardiograficzne (echa serca). Echokardiograficzna próba obciążeniowa polega na wykorzystaniu różnego typu testów pobudzających kurczliwość i/lub wywołujących kontrolowane niedotlenienie mięśnia sercowego z jednoczesną echokardiograficzną oceną kurczliwości serca. Jednym ze sposobów echokardiografii obciążeniowej jest: próba farmakologiczna - polega na podaniu leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen, takich jak dobutamina, dipirydamol, adenozyna
Kontrola i programowanie rozruszników oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca
Jest to badanie sprawdzające poprawność działania wszczepionego urządzenia - stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca. Wymaga zastosowania odpowiedniego programatora, który po nawiązaniu połączenia ze wszczepionym urządzeniem pozwala przeprowadzić podstawowe testy - np. pomiar progu stymulacji, lub czucia, jak również odpowiednio zmodyfikować parametry pracy urządzenia. Badanie powinno być wykonywane przynajmniej raz na pół roku.
Usg naczyń metodą duplex Doppler
Badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera, to podstawowe nieinwazyjne badanie z zakresu diagnostyki chorób naczyń. Służy ono do oceny przepływu krwi przez naczynia wykorzystując zjawisko odbicia fali wysokiej częstotliwości (ultradźwięków) od krwinek czerwonych. Od wielu lat jest uznawana za „złoty standard” w badaniu chorób tętnic i żył. Jest to metoda alternatywa dla innych badań naczyniowych wymagających użycia dawki promieniowania rentgenowskiego i ewentualnie hospitalizacji (angio-tomografia, flebografia lub arteriografia). Głównymi zaletami badania USG metodą Dopplerowską są nieinwazyjność, szybkość badania i powtarzalność wyników przy zachowaniu czułości i swoistości tej metody.

Schorzenia, którymi się zajmujemy

Profilaktyka chorób układu krążenia
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
Koronarografia i angioplastyka wieńcowa
Migotanie przedsionków
"Częstoskurcze"
Ablacja arytmii
Rozruszniki serca i kardiowertery-defibrylatory
"Omdlenia"
Miażdżyca tętnic
Zaburzenia lipidowe
Kwalifikacja kardiologiczna do amatorskiego uprawiania sportu
"Otyłość"
Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (miażdżyca kończyn dolnych)
Kontrola po zabiegach z zakresu chirurgi naczyniowej
oraz leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwienia kończyn dolnych.
Makroangiopata cukrzycowa
Zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych
Zespól podkradania tętnicy podobojczykowej
Niedokrwienie kończyny górnej
Kontrola przetok dializacyjnych (A-V)
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
Zespoły uciskowe:
- Zespół górnego otworu klatki piersiowej
- Zespół usidlenie tętnicy podkolanowej
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Choroba Takayasu
Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych
Zakrzepica żył głębokich.
Przewlekła niewydolność żylna:
- Choroba żylakowa (żylaki)
- Zespół pozakrzepowy
- Niewydolność zastawek żylnych
- Zespoły uciskowe (zespól Maya i Thurnera)